Træningsinformation

 

Adresse:

Frederiksholm 8, 4470 Svebølle

 

Træningstider:
Onsdag kl. 16.00 - 18.00. (Kun sommertid, april - oktober).
Lørdag kl. 10.00 - 14.00. (Hele året).

 

Første tirsdag i måneden med træner kl. 16.00 - 18.00

 

 Drone video:

DMA005320

Bane video:

Banee

 

Banestatus:

 

Banen har som udgangspunkt åben i ovenstående åbningstider,  året rundt.

 

Hvis banen ikke er åben skrives det  i gæstebogen. Se under "Klubnyt"

 

Træningsgebyr:

 

Pris ikke medlemmer af klubben, og medlemmer uden gyldigt træningskort (Gyldigt MX licens fra DMU samt en MX klub som stamklub)

 

Lørdag kr. 130,-

 

Onsdage kr. 80,.

 

Endagslicens:

Der er mulighed for at købe en endagslicens til træning

Pris for endagslicens kr. 150,-  + træningsgebyr kr. 130,-


 

Indskrivning
Indskrivning skal ske inden træningen påbegyndes.
Indskrivningen skal foretages i klubhuset.
Da der kun kan deltage maks. 15 kører i hver træningspas jf. miljøgodkendelsen, vil Maxi klasserne blive opdelt.
Opdelingen vil typisk ske i én maxi A/B klasse og én maxi C. Klasse. Oldboys kører deltager i Maxi klasserne.
Sidevogn og quad indskrives valgtfrit i den enkelte Maxi klasse.

 

Maskin klasserne opdeles alt efter deltager antal på dagen.
Opdelingen bestemmes af træningslederen og vil blive påført på tavlen ind til klubhuset.
Opdelingen skal respekteres.
Maskin klasserne vil som minimum blive opdelt i én mini klasse og én Maxi klasse.
Mini klassen vil som udgangspunkt starte træningen.

 

Træning
Træningen må ikke påbegyndes hvis der ikke er en træningsleder tilstede.
Den enkelte køre er ansvarlig for at der forefindes tilstrækkelig med flagposter på banen.
Dette kan ske ved enten at en ledsager deltager som flagpost eller at det aftales indbyrdes mellem maxi klasserne at de kan skiftes.
Hvis der ikke er tilstrækkelig med antal flagposter (4 stk) jf. banengodkendelse på banen må træningen ikke påbegyndes.
Tiden der går med at få flagposter på plads tages fra den pågældende træning.
Hvis ledsagere er på banen under træning skal det ske som flagpost.
Det er ikke tilladt for ledsager at bevæge sig rundt på banen under træning. Undtaget er Klubbens egne trænere.
Prøvestarter er ikke tilladt.

 

Ved evt. uheld på banen under en træning vil denne blive afbrudt af træningsledere.

 

Miljø regler
Crossmaskinen skal overholde gældende lydniveau jf. DMU's reglement.
Der skal benyttes miljømåtte jf. miljøgodkendelse.
Ingen kørsel og opstart af crossmaskiner i ryttergården
Opstart af Crossmaskine må kun ske ved indgang til banen.
Affald skal borskaffes i affaldscontainer eller i miljøstation.
Spild af olie m.m på jorden skal straks meldes til træningslederen således at dette kan håndteres jf. miljøgodkendelsen.

 

Jf. miljø godkendelse vil træningslederen stikprøvevis udtage crossmaskiner til lydmåling. Dette skal respekteres.
Hvis crossmaskine ikke overholder gældende lydgrænser kan træningen ikke fortsætte.

 

Hvis ovenstående ikke overholdes vil den pågældende køre blive bortvist på dagen.