Hjælp til arbejdsdagene

Vi mangler nogle friske klubmedlemmer til at udføre nogle arbejdsopgaver i løbet af 2021.  Du kan enten deltage på vores annonceret arbejdsdage eller du kan aftale med bestyrelsen hvilken opgave du gerne vil hjælpe med. Evt. være tovholder på et projekt. Selvom du har givet en hånd med engang, så prøv lige at huske helt præcist om det var i 2020 :-) Ellers har du chancen i 2021

Arbejdsopgaver i SMCK

DMA012720

 

For at drive en motocrossklub er der mange forskellige arbejdsopgaver der skal udføres.

Dette for løbende at vedligeholde og forbedre baneanlægget og klubhuset.

Som medlem af klubben har du mulighed for at hjælpe med en eller flere af nedenstående arbejdsopgaver.

Arbejdsopgaven kan som noget nyt udføres når du har tid. Dvs. ikke på en fast fælles arbejdsdag.

Skriv eller sig det til bestyrelsen hvilken arbejdsopgaver du gerne vil udføre samt ca. hvornår.

Udførte opgaver afskrives selvfølgelig arbejdstimer jf. arbejdsreglerne.

Jf. arbejdsreglerne skal et medlem som minimun deltage som hjælper i ét løb samt udføre arbejde for 16 timer.

Mvh Bestyrelsen.

Arbejdsopgaver 2021

Udskiftning af plader i sving og ved rækværk.

Beskæring af buske og træer og pasning af grønne arealer.

Flagposte skure repareres og friskes op med plader og tag.

Generel oprydning og vedligeholdelse af bygninger og faciliteter.

Medbring gerne en batteriboremaskine, sav, bitssæt, lidt håndværktøj eller en buskrydder.